Söker du jobb ?

Jag har en CV- mall som kanske kan passa!

Utskrift av en arbetsansökan. Den här ansökan kom till Volvo 2 maj 1956, fint handskriven.

Ansökan till ….

Köpings Mekaniska värkstad.

Ja har lest tidninga om att ni söker efter biträdande förman.

Jag har jobat i skogen med hugning hela mett liv, men nu är jag trött på det.

Vad jag serskilt fester mej vid i anångsen var att jag måste vara en van filare om jag skulle söka jobet. Dät kan ni väl förstå att jag är en van filare när jag i 30 års tid har filat min såg och yxa. Dässutom skulle jag vara van ledare men inte ett absolut krav.

Ja, ente har jag varit nogen ledare, men hä ska jag då säga att inte tusan skiter nån mäg på näsan. Jag har spöat opp många bojsar i mina dagar. Jag vet en gång när vi satt på en krog i Nyköping då vare en som börja jevlas med mäg, men hä skulle han aldrig har jort för han ligger på chukhus än. Så de kan ni ge er tuen på att nog kan nog kan ja sätta respekt i folk. De minsta dom mukar så smäller det. Ja kan börja jobet mesamma för nu är jag osams med min arbetsgivare. Den jäveln skulle pruta på avlöninga, men då slok jag honom på tjäften.

Många helsningar från

xxxxx xxxxxx xxxxxxx

Var så goda, det är bara att ta för sig om det är någon som vill kopiera detta CV!

Lycka till med din ansökning till ett nytt jobb!